Matthew 23:35

From Textus Receptus

Jump to: navigation, search
 • ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:35 ὅπως ἔλθῃ ἐφ' ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυνόμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος Ἅβελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου

(Textus Receptus, Theodore Beza, 1598)

 • Matthew 23:35 That upon you may come all the righteous blood shed upon the earth, from the blood of righteous Abel unto the blood of Zacharias son of Barachias, whom ye slew between the temple and the altar.

(King James Version, Pure Cambridge Edition)

 • Matthew 23:35 that upon you may come all the righteous blood shed on the earth, from the blood of righteous Abel to the blood of Zechariah, son of Berechiah, whom you murdered between the temple and the altar.

(Textus Receptus Version)

Contents

Interlinear

Commentary

Greek

Textus Receptus

Desiderius Erasmus

Colinæus

Stephanus (Robert Estienne)

Theodore Beza

See Also Matthew 1:1 Beza 1598 (Beza)

 • 1604 (Beza Octavo 5th)

Elzevir

Scholz

Scrivener

 • 1894 (? ????? ???T???)

Other Greek

 • 1857 (Tregelles' Greek New Testament)
 • (Tischendorf 8th Ed.)
 • 1881 (Westcott & Hort)
 • (Greek orthodox Church)

Anglo Saxon Translations

 • 1000 (Anglo-Saxon Gospels Manuscript 140, Corpus Christi College by Aelfric)
 • 1200 (Anglo-Saxon Gospels Hatton Manuscript 38, Bodleian Library by unknown author)

English Translations

 • 1535 (Coverdale Bible)
 • 1745 (Mr. Whiston's Primitive New Testament)
 • 1770 (Worsley Version by John Worsley)
 • 1790 (Wesley Version by John Wesley)
 • 1795 (A Translation of the New Testament from the Original Greek by Thomas Haweis)
 • 1835 (Living Oracles by Alexander Campbell)
 • 1851 (Murdock Translation)
 • 1865 (The New Testament of Our Lord and Savior Jesus Christ 1865 by American Bible Union)
 • 1869 (Noyes Translation by George Noyes)
 • 1885 (Revised Version also called English Revised Version - Charles Ellicott editor)
 • 1902 The Lineage Roll of Jesus Christ,––Son of David, Son of Abraham. (The Emphasised Bible Rotherham Version)
 • 1902 (Translation of the New Testament from the Original Greek by William Godbey)
 • 1904 (Twentieth Century New Testament by Ernest Malan and Mary Higgs)
 • 1911 (Syrus Scofield)
 • 1912 (Weymouth New Testament)
 • 1918 (The New Testament Translated from the Sinaitic Manuscript by Henry Anderson)
 • 1923 (Edgar Goodspeed)

Foreign Language Versions

Arabic

 • لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الارض من دم هابيل الصدّيق الى دم زكريا بن برخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. (Arabic Smith & Van Dyke)

Aramaic

 • ܐܝܟܢܐ ܕܢܐܬܐ ܥܠܝܟܘܢ ܟܠܗ ܕܡܐ ܕܙܕܝܩܐ ܕܐܬܐܫܕ ܥܠ ܐܪܥܐ ܡܢ ܕܡܗ ܕܗܒܝܠ ܙܕܝܩܐ ܘܥܕܡܐ ܠܕܡܗ ܕܙܟܪܝܐ ܒܪ ܒܪܟܝܐ ܗܘ ܕܩܛܠܬܘܢ ܒܝܢܝ ܗܝܟܠܐ ܠܡܕܒܚܐ ܀ (Aramaic Peshitta)

Basque

 • Dathorrençát çuén gainera lurraren gainean issuri içan den odol iusto guçia, Abel iustoaren odoletic, Zacharia Barachiaren semearen odoleranocoa, cein hil vkan baituçue templearen eta aldarearen artean.

Bulgarian

 • 1940 за да дойде върху вас всичката праведна кръв проляна на земята, от кръвта на праведния Авел до кръвта на Захария, Варахиевия син, когото убихте между светилището и олтара. (Bulgarian Bible)

Chinese

 • 1 叫 世 上 所 流 义 人 的 血 都 归 到 你 们 身 上 , 从 义 人 亚 伯 的 血 起 , 直 到 你 们 在 殿 和 坛 中 间 所 杀 的 巴 拉 加 的 儿 子 撒 迦 利 亚 的 血 为 止 。 (Chinese Union Version (Simplified))
 • 1 叫 世 上 所 流 義 人 的 血 都 歸 到 你 們 身 上 , 從 義 人 亞 伯 的 血 起 , 直 到 你 們 在 殿 和 壇 中 間 所 殺 的 巴 拉 加 的 兒 子 撒 迦 利 亞 的 血 為 止 。 (Chinese Union Version (Traditional))

French

 • sorte que vienne sur vous tout le sang juste versé sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez tué entre le temple et l'autel. (French Darby)
 • 1744 Afin que vienne sur vous tout le sang juste qui a été répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste, jusques au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez tué entre le Temple et l'autel. (Martin 1744)
 • 1744 Afin que tout le sang innocent qui a été répandu sur la terre retombe sur vous, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez tué entre le temple et l'autel. (Ostervald 1744)

German

 • 1545 auf daß über euch komme alles das gerechte Blut, das vergossen ist auf Erden, von dem Blut an des gerechten Abels bis aufs Blut Zacharias, Barachias Sohn, welchen ihr getötet habt zwischen dem Tempel und Altar. (Luther 1545)
 • 1871 damit über euch komme alles gerechte Blut, das auf der Erde vergossen wurde, (Eig. wird) von dem Blute Abels, des Gerechten, bis zu dem Blute Zacharias’, des Sohnes Barachias’, den ihr ermordet habt zwischen dem Tempel (das Heiligtum) und dem Altar. (Elberfelder 1871)
 • 1912 auf daß über euch komme all das gerechte Blut, das vergossen ist auf Erden, von dem Blut des gerechten Abel an bis auf das Blut des Zacharias, des Sohnes Berechja's, welchen ihr getötet habt zwischen dem Tempel und dem Altar. (Luther 1912)

Italian

 • 1649 Acciocchè vi venga addosso tutto il sangue giusto sparso in terra, dal sangue del giusto Abele, infino al sangue di Zaccaria, figliuol di Barachia, il qual voi uccideste fra il tempio e l’altare. (Giovanni Diodati Bible 1649)
 • 1927 affinché venga su voi tutto il sangue giusto sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele, fino al sangue di Zaccaria, figliuol di Barachia, che voi uccideste fra il tempio e l’altare. (Riveduta Bible 1927)

Japanese

Latin

 • ut veniat super vos omnis sanguis iustus qui effusus est super terram a sanguine Abel iusti usque ad sanguinem Zacchariae filii Barachiae quem occidistis inter templum et altare Latin Vulgate
 • 1527 (Erasmus 1527)
 • 1527 (Erasmus Vulgate 1527)

Pidgin

 • 1996 (Pidgin King Jems)

Romainian

 • 2010 ca să vină asupra voastră tot sîngele nevinovat, care a fost vărsat pe pămînt, dela sîngele neprihănitului Abel pînă la sîngele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-aţi omorît între Templu şi altar. (Biblia Traducerea Fidela în limba româna)

Russian

 • 1876 да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Russian Synodal Version

Phonetically:

Spanish

 • Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Barachîas, al cual matasteis entre el templo y el altar. (RVG Spanish)

Swedish

 • 1917 Och så skall över eder komma allt rättfärdigt blod som är utgjutet på jorden, ända ifrån den rättfärdige Abels blod intill Sakarias', Barakias' sons blod, hans som I dräpten mellan templet och altaret. (Swedish - Svenska 1917)

Tagalog

 • 1905 Upang mabubo sa inyo ang lahat na matuwid na dugo na nabuhos sa ibabaw ng lupa, buhat sa dugo ng matuwid na si Abel hanggang sa dugo ni Zacarias na anak ni Baraquias na pinatay ninyo sa pagitan ng santuario at ng dambana. (Ang Dating Biblia 1905)

Tok Pisin

 • 1996 (Tok Pisin King Jems)

Vietnamese

 • 1934 hầu cho hết thảy máu vô tội bị tràn ra trên mặt đất, đổ về các ngươi, từ máu A-bên là người công bình cho đến máu Xa-cha-ri là con của Ba-ra-chi, mà các ngươi đã giết ở giữa khoảng đền thờ và bàn thờ. (VIET)

See Also

External Links

Personal tools