Matthew 23:27

From Textus Receptus

Jump to: navigation, search
 • ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:27 Οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας

(Textus Receptus, Theodore Beza, 1598)

 • Matthew 23:27 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones, and of all uncleanness.

(King James Version, Pure Cambridge Edition)

 • Matthew 23:27 “Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! Because you are like whitewashed tombs which indeed appear beautiful outwardly, but inside are full of dead men’s bones, and all uncleanness.

(Textus Receptus Version)

Contents

Interlinear

Commentary

Greek

Textus Receptus

Desiderius Erasmus

Colinæus

Stephanus (Robert Estienne)

Theodore Beza

See Also Matthew 1:1 Beza 1598 (Beza)

 • 1604 (Beza Octavo 5th)

Elzevir

Scholz

Scrivener

 • 1894 (? ????? ???T???)

Other Greek

 • 1857 (Tregelles' Greek New Testament)
 • (Tischendorf 8th Ed.)
 • 1881 (Westcott & Hort)
 • (Greek orthodox Church)

Anglo Saxon Translations

 • 1000 (Anglo-Saxon Gospels Manuscript 140, Corpus Christi College by Aelfric)
 • 1200 (Anglo-Saxon Gospels Hatton Manuscript 38, Bodleian Library by unknown author)

English Translations

 • 1535 (Coverdale Bible)
 • 1745 (Mr. Whiston's Primitive New Testament)
 • 1770 (Worsley Version by John Worsley)
 • 1790 (Wesley Version by John Wesley)
 • 1795 (A Translation of the New Testament from the Original Greek by Thomas Haweis)
 • 1835 (Living Oracles by Alexander Campbell)
 • 1851 (Murdock Translation)
 • 1865 (The New Testament of Our Lord and Savior Jesus Christ 1865 by American Bible Union)
 • 1869 (Noyes Translation by George Noyes)
 • 1885 (Revised Version also called English Revised Version - Charles Ellicott editor)
 • 1902 The Lineage Roll of Jesus Christ,––Son of David, Son of Abraham. (The Emphasised Bible Rotherham Version)
 • 1902 (Translation of the New Testament from the Original Greek by William Godbey)
 • 1904 (Twentieth Century New Testament by Ernest Malan and Mary Higgs)
 • 1911 (Syrus Scofield)
 • 1912 (Weymouth New Testament)
 • 1918 (The New Testament Translated from the Sinaitic Manuscript by Henry Anderson)
 • 1923 (Edgar Goodspeed)

Foreign Language Versions

Arabic

 • ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون لانكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة وهي من داخل مملوءة عظام اموات وكل نجاسة. (Arabic Smith & Van Dyke)

Aramaic

 • ܘܝ ܠܟܘܢ ܤܦܪܐ ܘܦܪܝܫܐ ܢܤܒܝ ܒܐܦܐ ܕܕܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܩܒܪܐ ܡܟܠܫܐ ܕܡܢ ܠܒܪ ܡܬܚܙܝܢ ܫܦܝܪܐ ܡܢ ܠܓܘ ܕܝܢ ܡܠܝܢ ܓܪܡܐ ܕܡܝܬܐ ܘܟܠܗ ܛܢܦܘܬܐ ܀ (Aramaic Peshitta)

Basque

 • Maledictione çuen gainean Scriba eta Phariseu hypocritác: ecen sepulchre churituac irudi duçue, hec campotic eder eracusten dirade: baina barnetic hilén heçurrez eta satsutassun oroz betheac dirade.

Bulgarian

 • 1940 Горко вам книжници и фарисеи, лицемери! защото приличате на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и с всякаква нечистота. (Bulgarian Bible)

Chinese

 • 1 你 们 这 假 冒 为 善 的 文 士 和 法 利 赛 人 有 祸 了 ! 因 为 你 们 好 像 粉 饰 的 坟 墓 , 外 面 好 看 , 里 面 却 装 满 了 死 人 的 骨 头 和 一 切 的 污 秽 。 (Chinese Union Version (Simplified))
 • 1 你 們 這 假 冒 為 善 的 文 士 和 法 利 賽 人 有 禍 了 ! 因 為 你 們 好 像 粉 飾 的 墳 墓 , 外 面 好 看 , 裡 面 卻 裝 滿 了 死 人 的 骨 頭 和 一 切 的 污 穢 。 (Chinese Union Version (Traditional))

French

 • Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! car vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, mais qui, au dedans, sont pleins d'ossements de morts et de toute sorte d'impureté. (French Darby)
 • 1744 Malheur à vous, Scribes et Pharisiens hypocrites; car vous êtes semblables aux sépulcres blanchis, qui paraissent beaux par dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements de morts, et de toute sorte d'ordure. (Martin 1744)
 • 1744 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux par dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements de morts et de toute sorte de pourriture. (Ostervald 1744)

German

 • 1545 Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr gleich seid wie die übertünchten Gräber, welche auswendig hübsch scheinen, aber inwendig sind sie voller Totenbeine und alles Unflats. (Luther 1545)
 • 1871 Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! denn ihr gleichet übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, inwendig aber voll Totengebeine und aller Unreinigkeit sind. (Elberfelder 1871)
 • 1912 Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr gleich seid wie die übertünchten Gräber, welche auswendig hübsch scheinen, aber inwendig sind sie voller Totengebeine und alles Unflats! (Luther 1912)

Italian

 • 1649 Guai a voi, Scribi e Farisei ipocriti! perciocchè voi siete simili a’ sepolcri scialbati, i quali di fuori appaiono belli, ma dentro son pieni d’ossami di morti, e d’ogni bruttura. (Giovanni Diodati Bible 1649)
 • 1927 Guai a voi, scribi e Farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaion belli di fuori, ma dentro son pieni d’ossa di morti e d’ogni immondizia. (Riveduta Bible 1927)

Japanese

Latin

 • vae vobis scribae et Pharisaei hypocritae quia similes estis sepulchris dealbatis quae a foris parent hominibus speciosa intus vero plena sunt ossibus mortuorum et omni spurcitia Latin Vulgate
 • 1527 (Erasmus 1527)
 • 1527 (Erasmus Vulgate 1527)

Pidgin

 • 1996 (Pidgin King Jems)

Romainian

 • 2010 Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentrucă voi sînteţi ca mormintele văruite, cari, pe dinafară se arată frumoase, iar pe dinlăuntru sînt pline de oasele morţilor şi de orice fel de necurăţenie. (Biblia Traducerea Fidela în limba româna)

Russian

 • 1876 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; Russian Synodal Version

Phonetically:

Spanish

 • Ay de vosotros, escribas y Fariseos, hipócritas! porque sois semejantes á sepulcros blanqueados, que de fuera, á la verdad, se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. (RVG Spanish)

Swedish

 • 1917 Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som ären lika vitmenade gravar, vilka väl utanpå synas prydliga, men inuti äro fulla av de dödas ben och allt slags orenlighet! (Swedish - Svenska 1917)

Tagalog

 • 1905 Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw! sapagka't tulad kayo sa mga libingang pinaputi, na may anyong maganda sa labas, datapuwa't sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao, at ng lahat na karumaldumal. (Ang Dating Biblia 1905)

Tok Pisin

 • 1996 (Tok Pisin King Jems)

Vietnamese

 • 1934 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáy. (VIET)

See Also

External Links

Personal tools