Matthew 23:34

From Textus Receptus

Jump to: navigation, search
 • ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:34 διὰ τοῦτο ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ γραμματεῖς· καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν·

(Textus Receptus, Theodore Beza, 1598)

 • Matthew 23:34 Wherefore, behold, I send unto you prophets, and wise men, and scribes: and some of them ye shall kill and crucify; and some of them shall ye scourge in your synagogues, and persecute them from city to city:

(King James Version, Pure Cambridge Edition)

 • Matthew 23:34 Therefore, behold, I send to you prophets, wise men, and scribes: and some of them you will kill and crucify, and some of them you will scourge in your synagogues, and persecute them from city to city,

(Textus Receptus Version)

Contents

Interlinear

Commentary

Greek

Textus Receptus

Desiderius Erasmus

Colinæus

Stephanus (Robert Estienne)

Theodore Beza

See Also Matthew 1:1 Beza 1598 (Beza)

 • 1604 (Beza Octavo 5th)

Elzevir

Scholz

Scrivener

 • 1894 (? ????? ???T???)

Other Greek

 • 1857 (Tregelles' Greek New Testament)
 • (Tischendorf 8th Ed.)
 • 1881 (Westcott & Hort)
 • (Greek orthodox Church)

Anglo Saxon Translations

 • 1000 (Anglo-Saxon Gospels Manuscript 140, Corpus Christi College by Aelfric)
 • 1200 (Anglo-Saxon Gospels Hatton Manuscript 38, Bodleian Library by unknown author)

English Translations

 • 1535 (Coverdale Bible)
 • 1745 (Mr. Whiston's Primitive New Testament)
 • 1770 (Worsley Version by John Worsley)
 • 1790 (Wesley Version by John Wesley)
 • 1795 (A Translation of the New Testament from the Original Greek by Thomas Haweis)
 • 1835 (Living Oracles by Alexander Campbell)
 • 1851 (Murdock Translation)
 • 1865 (The New Testament of Our Lord and Savior Jesus Christ 1865 by American Bible Union)
 • 1869 (Noyes Translation by George Noyes)
 • 1885 (Revised Version also called English Revised Version - Charles Ellicott editor)
 • 1902 The Lineage Roll of Jesus Christ,––Son of David, Son of Abraham. (The Emphasised Bible Rotherham Version)
 • 1902 (Translation of the New Testament from the Original Greek by William Godbey)
 • 1904 (Twentieth Century New Testament by Ernest Malan and Mary Higgs)
 • 1911 (Syrus Scofield)
 • 1912 (Weymouth New Testament)
 • 1918 (The New Testament Translated from the Sinaitic Manuscript by Henry Anderson)
 • 1923 (Edgar Goodspeed)

Foreign Language Versions

Arabic

 • لذلك ها انا ارسل اليكم انبياء وحكماء وكتبة فمنهم تقتلون وتصلبون ومنهم تجلدون في مجامعكم وتطردون من مدينة الى مدينة. (Arabic Smith & Van Dyke)

Aramaic

 • ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܐ ܐܢܐ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܠܘܬܟܘܢ ܢܒܝܐ ܘܚܟܝܡܐ ܘܤܦܪܐ ܡܢܗܘܢ ܩܛܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܙܩܦܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܡܢܗܘܢ ܡܢܓܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܟܢܘܫܬܟܘܢ ܘܬܪܕܦܘܢ ܐܢܘܢ ܡܢ ܡܕܝܢܐ ܠܡܕܝܢܐ ܀ (Aramaic Peshitta)

Basque

 • Halacotz huná, nic igorten ditut çuetara Prophetác eta Çuhurrac eta Scribác eta hetaric batzu hilen dituçue eta crucificaturen: eta hetaric batzu açotaturen dituçue çuen synagoguetan, eta persecutaturen hiritic hirira:

Bulgarian

 • 1940 Затова, ето, Аз изпращам до вас пророци, мъдри и книжници; едни от тях ще убиете и ще разпънете, и други от тях ще биете в синагогите си, и ще ги гоните от град в град; (Bulgarian Bible)

Chinese

 • 1 所 以 我 差 遣 先 知 和 智 慧 人 并 文 士 到 你 们 这 里 来 , 有 的 你 们 要 杀 害 , 要 钉 十 字 架 ; 有 的 你 们 要 在 会 堂 里 鞭 打 , 从 这 城 追 逼 到 那 城 , (Chinese Union Version (Simplified))
 • 1 所 以 我 差 遣 先 知 和 智 慧 人 並 文 士 到 你 們 這 裡 來 , 有 的 你 們 要 殺 害 , 要 釘 十 字 架 ; 有 的 你 們 要 在 會 堂 裡 鞭 打 , 從 這 城 追 逼 到 那 城 , (Chinese Union Version (Traditional))

French

 • C'est pourquoi voici, moi, je vous envoie des prophètes, et des sages, et des scribes; et vous en tuerez et vous en crucifierez, et vous en fouetterez dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, (French Darby)
 • 1744 Car voici, je vous envoie des Prophètes, et des Sages, et des Scribes, vous en tuerez, vous en crucifierez, vous en fouetterez dans vos Synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. (Martin 1744)
 • 1744 C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes; vous ferez mourir et vous crucifierez les uns; vous fouetterez dans vos synagogues et vous persécuterez de ville en ville les autres. (Ostervald 1744)

German

 • 1545 Darum siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte; und derselbigen werdet ihr etliche töten und kreuzigen und etliche werdet ihr geißeln in euren Schulen und werdet sie verfolgen von einer Stadt zu der andern, (Luther 1545)
 • 1871 Deswegen siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte; und etliche von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen, und etliche von ihnen werdet ihr in euren Synagogen geißeln und werdet sie verfolgen von Stadt zu Stadt; (Elberfelder 1871)
 • 1912 Darum siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte; und deren werdet ihr etliche töten und kreuzigen, und etliche werdet ihr geißeln in ihren Schulen und werdet sie verfolgen von einer Stadt zu der anderen; (Luther 1912)

Italian

 • 1649 Perciò, ecco, io vi mando de’ profeti, e de’ savi, e degli Scribi; e di loro ne ucciderete e crocifiggerete alcuni, altri ne flagellerete nelle vostre raunanze, e li perseguiterete di città in città. (Giovanni Diodati Bible 1649)
 • 1927 Perciò, ecco, io vi mando de’ profeti e de’ savi e degli scribi; di questi, alcuni ne ucciderete e metterete in croce; altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città, (Riveduta Bible 1927)

Japanese

Latin

 • ideo ecce ego mitto ad vos prophetas et sapientes et scribas ex illis occidetis et crucifigetis et ex eis flagellabitis in synagogis vestris et persequemini de civitate in civitatem Latin Vulgate
 • 1527 (Erasmus 1527)
 • 1527 (Erasmus Vulgate 1527)

Pidgin

 • 1996 (Pidgin King Jems)

Romainian

 • 2010 De aceea, iată, vă trimet prooroci, înţelepţi şi cărturari. Pe unii din ei îi veţi omorî şi răstigni, pe alţii îi veţi bate în sinagogile voastre, şi -i veţi prigoni din cetate în cetate; (Biblia Traducerea Fidela în limba româna)

Russian

 • 1876 Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город; Russian Synodal Version

Phonetically:

Spanish

 • Por tanto, he aquí, yo envío á vosotros profetas, y sabios, y escribas: y de ellos, á unos mataréis y crucificaréis, y á otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad: (RVG Spanish)

Swedish

 • 1917 Se, därför sänder jag till eder profeter och vise och skriftlärde. Somliga av dem skolen I dräpa och korsfästa, och somliga av dem skolen I gissla i edra synagogor och förfölja ifrån den ena staden till den andra. (Swedish - Svenska 1917)

Tagalog

 • 1905 Kaya't, narito, sinusugo ko sa inyo ang mga propeta, at mga pantas na lalake, at mga eskriba: ang mga iba sa kanila'y inyong papatayin at ipapako sa krus; at ang mga iba sa kanila'y inyong hahampasin sa inyong mga sinagoga, at sila'y inyong paguusigin sa bayan-bayan: (Ang Dating Biblia 1905)

Tok Pisin

 • 1996 (Tok Pisin King Jems)

Vietnamese

 • 1934 Vậy nên, nầy, ta sai những đấng tiên tri, kẻ khôn ngoan, và thầy thông giáo đến cùng các ngươi; trong những người ấy, kẻ thì các ngươi sẽ giết và đóng đinh trên cây thập tự, kẻ thì các ngươi sẽ đánh đập trong nhà hội mình, và các ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành nầy qua thành kia, (VIET)

See Also

External Links

Personal tools