Mark 6:34

From Textus Receptus

Jump to: navigation, search
New Testament Mark 6

 • ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6:34 καὶ ἐξελθὼν εἶδεν ὁ Ἰησοῦς πολὺν ὄχλον καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ' αὐτοῖς, ὅτι ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς πολλά

(Textus Receptus, Novum Testamentum, Theodore Beza, 4th folio edition. Geneva. 1598)

 • Mark 6:34 And Jesus, when he came out, saw much people, and was moved with compassion toward them, because they were as sheep not having a shepherd: and he began to teach them many things.

(King James Version, Pure Cambridge Edition 1900)

 • Mark 6:34 And Jesus, when He came out, saw a large crowd and was moved with compassion for them, because they were like sheep not having a shepherd. So He began to teach them many things.

(King James Version 2016 Edition, 2016)

Contents

Interlinear

Commentary

Greek

Textus Receptus

Desiderius Erasmus

Colinæus

Stephanus (Robert Estienne)

Theodore Beza

See Also Mark 6:34 Beza 1598 (Beza)

 • 1604 (Beza Octavo 5th)

Elzevir

Scholz

Scrivener

 • 1894 (? ????? ???T???)

Other Greek

 • 1857 (Tregelles' Greek New Testament)
 • (Tischendorf 8th Ed.)
 • 1881 (Westcott & Hort)
 • (Greek orthodox Church)

Anglo Saxon Translations

 • 1000 (Anglo-Saxon Gospels Manuscript 140, Corpus Christi College by Aelfric)
 • 1200 (Anglo-Saxon Gospels Hatton Manuscript 38, Bodleian Library by unknown author)

English Translations

Foreign Language Versions

See also Bible translations into Afrikaans

Afrikaans

 • 1933 (Ta Biblia Ta Logia - J. D. du Toit, E. E. van Rooyen, J. D. Kestell, H. C. M. Fourie, and BB Keet
 • 1953
 • 1982 Paraphrase - Die Lewende Bybel, Christelike Uitgewersmaatskappy (CUM)
 • 1982 South African Bible Society - E. P. Groenewald, A. H. van Zyl, P. A. Verhoef, J. L. Helberg, and W. Kempen
 • 1983 © Bybelgenootskap van Suid Afrika
 • 2001 The Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif is an Afrikaans translation of the 1984 English translation of the Bible by the Watchtower Society.
 • 2002 Die Boodskap
 • 2002 DieBybel@Kinders.co.za - Gert Prinsloo, Phil Botha, Willem Boshoff, Hennie Stander, Dirk Human, Stephan Joubert, and Jan van der Watt.
 • 2006 The Nuwe Lewende Vertaling (literally "New Living Translation")
 • 2008 Bybel vir Almal - South African Bible Society, Bart Oberholzer, Bernard Combrink, Hermie van Zyl, Francois Tolmie, Christo van der Merwe, Rocco Hough en Elmine Roux.
 • 2014 Direct Translation, South African Bible Society
 • 2014 Afrikaans Standard Version, CUM Books

Akan

Albabian

Amuzgo de Guerrero

 • 1973 Amuzgo de Guerrero (AMU) Copyright © 1973, 1999 by La Liga Biblica
 • 1999

Armenian

Arabic

 • 1516
 • 1591
 • 1616
 • 1622
 • 1671 Biblia Arabica. de propaganda fide. Arabic and Latin Bible printed in Rome by Abraham Ecchellensis and Louis Maracci
 • فلما خرج يسوع رأى جمعا كثيرا فتحنن عليهم اذ كانوا كخراف لا راعي لها فابتدأ يعلّمهم كثيرا. (Arabic Smith & Van Dyke)
 • 1988 Arabic Life Application Bible (ALAB) Copyright © 1988 by Biblica
 • 2009 Arabic Bible: Easy-to-Read Version (ERV-AR) Copyright © 2009 by World Bible Translation Center

Aramaic/Syriac

 • (Aramaic Peshitta)

Basque

 • 1571 Orduan ilkiric ikus ceçan gendetze handia Iesusec, eta compassione har ceçan heçaz: ecen ardi artzain gabeac beçala ciraden: eta has cequién anhitz gauçaren iracasten.

Bulgarian

 • 1940 И [Исус] като излезе, видя едно голямо множество, и смили се за тях, понеже бяха като овце, които нямат пастир; и почна да ги поучава много неща. (1940 Bulgarian Bible)
 • (Марко 6:34) (Bulgarian Bible)

Cherokee

 • 1860 Cherokee New Testament (CHR)

Chinese

Croatian

Czech

Danish

Dutch

Esperanto

Finnish

French

 • Et Jésus, étant sorti, vit une grande foule; et il fut ému de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger; et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. (French Darby)
 • 1744 Et Jésus étant sorti, vit là de grandes troupes, et il fut ému de compassion envers elles, de ce qu'elles étaient comme des brebis qui n'ont point de pasteur; et il se mit à leur enseigner plusieurs choses. (Martin 1744)
 • 1744 (Ostervald 1744)
 • 1864 (Augustin Crampon)
 • 1910
 • 2006 (King James Française)

German

 • 1545 (Luther 1545)
 • 1871 (Elberfelder 1871)
 • 1912 Und Jesus ging heraus und sah das große Volk; und es jammerte ihn derselben; denn sie waren wie die Schafe, die keinen Hirten haben; und er fing an eine lange Predigt. (Luther 1912)

Greek

 • 1904 (Greek Orthodox (B. Antoniades))
 • Modern Greek (Trinitarian Bible Society)

Hungarian

Indonesian

Italian

 • 1649 E Gesù smontato, vide una gran moltitudine, e si mosse a compassione inverso loro; perciocchè erano come pecore che non hanno pastore; e si mise ad insegnar loro molte cose. (Giovanni Diodati Bible 1649)
 • 1927 E come Gesù fu sbarcato, vide una gran moltitudine e n’ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore; e si mise ad insegnar loro molte cose. (Riveduta Bible 1927)

Japanese

Kabyle

Khmer

Latin

 • et exiens vidit multam turbam Iesus et misertus est super eos quia erant sicut oves non habentes pastorem et coepit docere illos multa Latin Vulgate
 • 1527 (Erasmus 1527)
 • 1527 (Erasmus Vulgate 1527)
 • 1565 (Beza)
 • 1598 (Beza)

Latvian

Maori

Norwegian

Pidgin

 • 1996 (Pidgin King Jems)

Portugese

Potawatomi

 • 1833 (Potawatomi Matthew and Acts)

Romainian

Russian

 • 1876 Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря; и начал учить их много. Russian Synodal Version
 • Phonetically:

Sanskrit

Shur

Spanish

See Also Bible translations (Spanish)

 • 1543 (Francisco de Enzinas New Testament)
 • 1556 (Juan Perez de Pineda New Testament and book of Psalms)
 • 1569 (Sagradas Escrituras)
 • 1814 Valera Revision
 • 1817 Valera Revision
 • 1831 Valera Revision
 • 1858 Reina Valera
 • 1862 Valera Revision
 • 1865 Valera Revision (American Bible Society Revisión)
 • 1869 Valera Revision
 • 1909 (Reina-Valera) Antigua Spanish Bible
 • 1960 Versión Reina-Valera (Eugene Nida )
 • 1987 Translation from English. Publisher: Watch Tower Bible and Tract Society.
 • 1994 Nuevo Testamento versión Recobro
 • 1997 (La Biblia de las Américas) (©1997)
 • 1999 Nueva Versión Internacional (NVI)
 • 2002 (1602 Purificada)
 • 2009 Santa Biblia: Reina-Valera
 • 1 (Reina Valera Gómez)

Swahili

 • Waliposhuka pwani, Yesu aliona umati mkubwa wa watu, akawahurumia, kwa sababu walikuwa kama kondoo wasio na mchungaji. Akaanza kuwafundisha mambo mengi.

Swedish

 • 1917 När han så steg i land, fick han se att där var mycket folk. Då ömkade han sig över dem, eftersom de voro »lika får som icke hade någon herde»; och han begynte undervisa dem i mångahanda stycken. (Swedish - Svenska 1917)

Tagalog

 • 1905 At lumabas siya at nakita ang lubhang maraming tao, at nahabag siya sa kanila, sapagka't sila'y gaya ng mga tupa na walang pastor: at siya'y nagpasimulang tinuruan sila ng maraming bagay. (Ang Dating Biblia 1905)

Thai

(Thai KJV)

Turkish

Ukrainian

Urdu

Vietnamese

 • 1934 Bấy giờ Ðức Chúa Jêsus ở thuyền bước ra, thấy đoàn dân đông lắm, thì Ngài động lòng thương xót đến, vì như chiên không có người chăn; Ngài bèn khởi sự dạy dỗ họ nhiều điều. (Maùc 6:34 Vietnamese Bible) (VIET)

Welsh

See Also

External Links

Personal tools