Mark 6:11

From Textus Receptus

Jump to: navigation, search
New Testament Mark 6

 • ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6:11 καὶ ὃσοι ἂν μὴ δέξωνταί ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσωσιν ὑμῶν ἐκπορευόμενοι ἐκεῖθεν ἐκτινάξατε τὸν χοῦν τὸν ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν εἰς μαρτύριον αὐτοῖς ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτοτερον ἔσται Σοδόμοις ἤ Γομόρροις ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, ἤ τῇ πόλει ἐκείνη

(Textus Receptus, Novum Testamentum, Theodore Beza, 4th folio edition. Geneva. 1598)

 • Mark 6:11 And whosoever shall not receive you, nor hear you, when ye depart thence, shake off the dust under your feet for a testimony against them. Verily I say unto you, It shall be more tolerable for Sodom and Gomorrha in the day of judgment, than for that city.

(King James Version, Pure Cambridge Edition 1900)

 • Mark 6:11 And whoever will not receive you nor hear you, when you depart from there, shake off the dust under your feet for a testimony against them. Truly, I say to you, it will be more tolerable for Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city!”

(King James Version 2016 Edition, 2016)

Contents

Interlinear

Commentary

Greek

Textus Receptus

Desiderius Erasmus

Colinæus

Stephanus (Robert Estienne)

Theodore Beza

See Also Mark 6:11 Beza 1598 (Beza)

 • 1604 (Beza Octavo 5th)

Elzevir

Scholz

Scrivener

 • 1894 (? ????? ???T???)

Other Greek

 • 1857 (Tregelles' Greek New Testament)
 • (Tischendorf 8th Ed.)
 • 1881 (Westcott & Hort)
 • (Greek orthodox Church)

Anglo Saxon Translations

 • 1000 (Anglo-Saxon Gospels Manuscript 140, Corpus Christi College by Aelfric)
 • 1200 (Anglo-Saxon Gospels Hatton Manuscript 38, Bodleian Library by unknown author)

English Translations

Foreign Language Versions

See also Bible translations into Afrikaans

Afrikaans

 • 1933 (Ta Biblia Ta Logia - J. D. du Toit, E. E. van Rooyen, J. D. Kestell, H. C. M. Fourie, and BB Keet
 • 1953
 • 1982 Paraphrase - Die Lewende Bybel, Christelike Uitgewersmaatskappy (CUM)
 • 1982 South African Bible Society - E. P. Groenewald, A. H. van Zyl, P. A. Verhoef, J. L. Helberg, and W. Kempen
 • 1983 © Bybelgenootskap van Suid Afrika
 • 2001 The Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif is an Afrikaans translation of the 1984 English translation of the Bible by the Watchtower Society.
 • 2002 Die Boodskap
 • 2002 DieBybel@Kinders.co.za - Gert Prinsloo, Phil Botha, Willem Boshoff, Hennie Stander, Dirk Human, Stephan Joubert, and Jan van der Watt.
 • 2006 The Nuwe Lewende Vertaling (literally "New Living Translation")
 • 2008 Bybel vir Almal - South African Bible Society, Bart Oberholzer, Bernard Combrink, Hermie van Zyl, Francois Tolmie, Christo van der Merwe, Rocco Hough en Elmine Roux.
 • 2014 Direct Translation, South African Bible Society
 • 2014 Afrikaans Standard Version, CUM Books

Akan

Albabian

Amuzgo de Guerrero

 • 1973 Amuzgo de Guerrero (AMU) Copyright © 1973, 1999 by La Liga Biblica
 • 1999

Armenian

Arabic

 • 1516
 • 1591
 • 1616
 • 1622
 • 1671 Biblia Arabica. de propaganda fide. Arabic and Latin Bible printed in Rome by Abraham Ecchellensis and Louis Maracci
 • وكل من لا يقبلكم ولا يسمع لكم فاخرجوا من هناك وانفضوا التراب الذي تحت ارجلكم شهادة عليهم. الحق اقول لكم ستكون لارض سدوم وعمورة يوم الدين حالة اكثر احتمالا مما لتلك المدينة. (Arabic Smith & Van Dyke)
 • 1988 Arabic Life Application Bible (ALAB) Copyright © 1988 by Biblica
 • 2009 Arabic Bible: Easy-to-Read Version (ERV-AR) Copyright © 2009 by World Bible Translation Center

Aramaic/Syriac

 • (Aramaic Peshitta)

Basque

 • 1571 Eta norc-ere recebituren ezpaitzaituzte, eta çuec ez ençunen, handic partitzean, iharros eçaçue çuen oinén azpico errhautsa, testimoniagetan hayén contra. Eguiaz diotsuet, emequiago tractatuac içanen diradela Sodomacoac eta Gomorrhacoac iudicioco egunean, ecen ez hiri hura.

Bulgarian

 • 1940 И ако в някое място не ви приемат, нито ви послушат, като излизате оттам отърсете праха из под нозете си като свидетелство против тях. (1940 Bulgarian Bible)
 • (Марко 6:11) И ако в някое място не ви приемат, нито ви послушат, като излизате оттам отърсете праха из под нозете си като свидетелство против тях. (Bulgarian Bible)

Cherokee

 • 1860 Cherokee New Testament (CHR)

Chinese

Croatian

Czech

Danish

Dutch

Esperanto

Finnish

French

 • et tous ceux qui ne vous recevront pas et ne vous écouteront pas, quand vous partirez de là, secouez la poussière de dessous vos pieds, pour leur servir de témoignage. (French Darby)
 • 1744 Et tous ceux qui ne vous recevront point, et ne vous écouteront point, en partant de là, secouez la poussière de vos pieds, pour être un témoignage contre eux. En vérité je vous dis, que ceux de Sodome et de Gomorrhe seront traités moins rigoureusement au jour du jugement que cette ville-là. (Martin 1744)
 • 1744 (Ostervald 1744)
 • 1864 (Augustin Crampon)
 • 1910
 • 2006 (King James Française)

German

 • 1545 (Luther 1545)
 • 1871 (Elberfelder 1871)
 • 1912 Und welche euch nicht aufnehmen noch hören, da gehet von dannen heraus und schüttelt den Staub ab von euren Füßen zu einem Zeugnis über sie. Ich sage euch wahrlich: Es wird Sodom und Gomorrha am Jüngsten Gericht erträglicher gehen denn solcher Stadt. (Luther 1912)

Greek

 • 1904 (Greek Orthodox (B. Antoniades))
 • Modern Greek (Trinitarian Bible Society)

Hungarian

Indonesian

Italian

 • 1649 E se alcuni non vi ricevono, e non vi ascoltano, partitevi di là, e scotete la polvere di sotto a’ vostri piedi, in testimonianza contro a loro. Io vi dico in verità, che Sodoma e Gomorra saranno più tollerabilmente trattate nel giorno del giudizio, che quella città. (Giovanni Diodati Bible 1649)
 • 1927 e se in qualche luogo non vi ricevono né v’ascoltano, andandovene di là, scotetevi la polvere di sotto ai piedi; e ciò serva loro di testimonianza. (Riveduta Bible 1927)

Japanese

Kabyle

Khmer

Latin

 • et quicumque non receperint vos nec audierint vos exeuntes inde excutite pulverem de pedibus vestris in testimonium illis Latin Vulgate
 • 1527 (Erasmus 1527)
 • 1527 (Erasmus Vulgate 1527)
 • 1565 (Beza)
 • 1598 (Beza)

Latvian

Maori

Norwegian

Pidgin

 • 1996 (Pidgin King Jems)

Portugese

Potawatomi

 • 1833 (Potawatomi Matthew and Acts)

Romainian

Russian

 • 1876 И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших, во свидетельство на них. Истинно говорю вам: отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу. Russian Synodal Version
 • Phonetically:

Sanskrit

Shur

Spanish

See Also Bible translations (Spanish)

 • 1543 (Francisco de Enzinas New Testament)
 • 1556 (Juan Perez de Pineda New Testament and book of Psalms)
 • 1569 (Sagradas Escrituras)
 • 1814 Valera Revision
 • 1817 Valera Revision
 • 1831 Valera Revision
 • 1858 Reina Valera
 • 1862 Valera Revision
 • 1865 Valera Revision (American Bible Society Revisión)
 • 1869 Valera Revision
 • 1909 (Reina-Valera) Antigua Spanish Bible
 • 1960 Versión Reina-Valera (Eugene Nida )
 • 1987 Translation from English. Publisher: Watch Tower Bible and Tract Society.
 • 1994 Nuevo Testamento versión Recobro
 • 1997 (La Biblia de las Américas) (©1997)
 • 1999 Nueva Versión Internacional (NVI)
 • 2002 (1602 Purificada)
 • 2009 Santa Biblia: Reina-Valera
 • 1 (Reina Valera Gómez)

Swahili

 • Mahali popote ambapo watu watakataa kuwakaribisheni au kuwasikiliza, ondokeni hapo na kuyakung'uta mavumbi miguuni mwenu kama onyo kwao."

Swedish

 • 1917 Och om man på något ställe icke tager emot eder och icke hör på eder, så gån bort därifrån, och skudden av stoftet som är under edra fötter, till ett vittnesbörd mot dem.» (Swedish - Svenska 1917)

Tagalog

 • 1905 At sa alin mang dakong hindi kayo tanggapin, at hindi kayo pakinggan, pagalis ninyo doo'y ipagpag ninyo ang alabok na nasa ilalim ng inyong talampakan bilang patotoo sa kanila. (Ang Dating Biblia 1905)

Thai

(Thai KJV)

Turkish

Ukrainian

Urdu

Vietnamese

 • 1934 Nếu có chỗ nào, người ta không chịu tiếp các ngươi, và cũng không nghe các ngươi nữa, thì hãy đi khỏi đó, và phủi bụi đã dính chơn mình, để làm chứng cho họ. (Maùc 6:11 Vietnamese Bible) (VIET)

Welsh

See Also

External Links

Personal tools