Mark 6:11

From Textus Receptus

Jump to: navigation, search
New Testament Mark 6

 • ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6:11 καὶ ὃσοι ἂν μὴ δέξωνταί ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσωσιν ὑμῶν ἐκπορευόμενοι ἐκεῖθεν ἐκτινάξατε τὸν χοῦν τὸν ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν εἰς μαρτύριον αὐτοῖς ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτοτερον ἔσται Σοδόμοις ἤ Γομόρροις ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, ἤ τῇ πόλει ἐκείνη

(Textus Receptus, Novum Testamentum, Theodore Beza, 4th folio edition. Geneva. 1598)

 • Mark 6:11 And whosoever shall not receive you, nor hear you, when ye depart thence, shake off the dust under your feet for a testimony against them. Verily I say unto you, It shall be more tolerable for Sodom and Gomorrha in the day of judgment, than for that city.

(King James Version, Pure Cambridge Edition 1900)

 • Mark 6:11 And whoever will not receive you nor hear you, when you depart from there, shake off the dust under your feet for a testimony against them. Truly, I say to you, it will be more tolerable for Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city!”

(King James Version 2016 Edition, 2016)

Contents

Interlinear

Commentary

Greek

Textus Receptus

Desiderius Erasmus

Colinæus

Stephanus (Robert Estienne)

Theodore Beza

See Also Mark 6:11 Beza 1598 (Beza)

 • 1604 (Beza Octavo 5th)

Elzevir

Scholz

Scrivener

 • 1894 (? ????? ???T???)

Other Greek

 • 1857 (Tregelles' Greek New Testament)
 • (Tischendorf 8th Ed.)
 • 1881 (Westcott & Hort)
 • (Greek orthodox Church)

Anglo Saxon Translations

 • 1000 (Anglo-Saxon Gospels Manuscript 140, Corpus Christi College by Aelfric)
 • 1200 (Anglo-Saxon Gospels Hatton Manuscript 38, Bodleian Library by unknown author)

English Translations

 • 1535 (Coverdale Bible)
 • 1745 (Mr. Whiston's Primitive New Testament)
 • 1770 (Worsley Version by John Worsley)
 • 1790 (Wesley Version by John Wesley)
 • 1795 (A Translation of the New Testament from the Original Greek by Thomas Haweis)
 • 1835 (Living Oracles by Alexander Campbell)
 • 1851 (Murdock Translation)
 • 1865 (The New Testament of Our Lord and Savior Jesus Christ 1865 by American Bible Union)
 • 1869 (Noyes Translation by George Noyes)
 • 1885 (Revised Version also called English Revised Version - Charles Ellicott editor)
 • 1902 (The Emphasised Bible Rotherham Version)
 • 1902 (Translation of the New Testament from the Original Greek by William Godbey)
 • 1904 (Twentieth Century New Testament by Ernest Malan and Mary Higgs)
 • 1911 (Syrus Scofield)
 • 1912 (Weymouth New Testament)
 • 1918 (The New Testament Translated from the Sinaitic Manuscript by Henry Anderson)
 • 1923 (Edgar Goodspeed)
 • 1984 And if any place will not welcome you or listen to you, leave that place and shake the dust off your feet as a testimony against them.” (New International Version)
 • 1995 Any place that does not receive you or listen to you, as you go out from there, shake the dust off the soles of your feet for a testimony against them.” (New American Standard Bible) (©1995)
 • (BBE)
 • If any place does not welcome you and people refuse to listen to you, when you leave there, shake the dust off your feet as a testimony against them.” (Holman Christian Standard Bible)
 • And whosoever shall not receive you nor hear you, when ye depart thence, shake off the dust under your feet as a testimony against them. Verily I say unto you, it shall be more tolerable for Sodom and Gomorrah in the Day of Judgment than for that city.” (21st Century King James Version)
 • If a place doesn’t welcome you or listen to you, as you leave, shake the dust off your feet as a witness against them.” (Common English Bible)
 • Wherever people don’t welcome you or listen to you, leave and shake the dust from your feet as a warning to them.” (GOD’S WORD Translation)
 • If any place won’t welcome you or listen to your message, leave and shake the dust from your feet as a warning to them.” (Contemporary English Version)
 • But if any place refuses to welcome you or listen to you, shake its dust from your feet as you leave to show that you have abandoned those people to their fate.” (New Living Translation)
 • And if any community will not receive and accept and welcome you, and they refuse to listen to you, when you depart, shake off the dust that is on your feet, for a testimony against them. Truly I tell you, it will be more tolerable for Sodom and Gomorrah in the judgment day than for that town. (Amplified Bible)
 • “If you’re not welcomed, not listened to, quietly withdraw. Don’t make a scene. Shrug your shoulders and be on your way.” (The Message)
 • Some places may not welcome you or listen to you. If they don’t, shake the dust off your feet when you leave. That will be a witness against the people living there.” (New International Reader's Version)
 • (Wycliffe New Testament)

Foreign Language Versions

Arabic

 • وكل من لا يقبلكم ولا يسمع لكم فاخرجوا من هناك وانفضوا التراب الذي تحت ارجلكم شهادة عليهم. الحق اقول لكم ستكون لارض سدوم وعمورة يوم الدين حالة اكثر احتمالا مما لتلك المدينة. (Arabic Smith & Van Dyke)

Aramaic

 • (Aramaic Peshitta)

Basque

 • Eta norc-ere recebituren ezpaitzaituzte, eta çuec ez ençunen, handic partitzean, iharros eçaçue çuen oinén azpico errhautsa, testimoniagetan hayén contra. Eguiaz diotsuet, emequiago tractatuac içanen diradela Sodomacoac eta Gomorrhacoac iudicioco egunean, ecen ez hiri hura.

Bulgarian

 • 1940 И ако в някое място не ви приемат, нито ви послушат, като излизате оттам отърсете праха из под нозете си като свидетелство против тях. (Bulgarian Bible)

Chinese

 • 1 何 处 的 人 不 接 待 你 们 , 不 听 你 们 , 你 们 离 开 那 里 的 时 候 , 就 把 脚 上 的 尘 土 跺 下 去 , 对 他 们 作 见 证 。 (Chinese Union Version (Simplified))
 • 1 何 處 的 人 不 接 待 你 們 , 不 聽 你 們 , 你 們 離 開 那 裡 的 時 候 , 就 把 腳 上 的 塵 土 跺 下 去 , 對 他 們 作 見 證 。 (Chinese Union Version (Traditional))

French

 • et tous ceux qui ne vous recevront pas et ne vous écouteront pas, quand vous partirez de là, secouez la poussière de dessous vos pieds, pour leur servir de témoignage. (French Darby)
 • 1744 Et tous ceux qui ne vous recevront point, et ne vous écouteront point, en partant de là, secouez la poussière de vos pieds, pour être un témoignage contre eux. En vérité je vous dis, que ceux de Sodome et de Gomorrhe seront traités moins rigoureusement au jour du jugement que cette ville-là. (Martin 1744)
 • 1744 (Ostervald 1744)

German

 • 1545 (Luther 1545)
 • 1871 (Elberfelder 1871)
 • 1912 Und welche euch nicht aufnehmen noch hören, da gehet von dannen heraus und schüttelt den Staub ab von euren Füßen zu einem Zeugnis über sie. Ich sage euch wahrlich: Es wird Sodom und Gomorrha am Jüngsten Gericht erträglicher gehen denn solcher Stadt. (Luther 1912)

Italian

 • 1649 E se alcuni non vi ricevono, e non vi ascoltano, partitevi di là, e scotete la polvere di sotto a’ vostri piedi, in testimonianza contro a loro. Io vi dico in verità, che Sodoma e Gomorra saranno più tollerabilmente trattate nel giorno del giudizio, che quella città.(Giovanni Diodati Bible 1649)
 • 1927 e se in qualche luogo non vi ricevono né v’ascoltano, andandovene di là, scotetevi la polvere di sotto ai piedi; e ciò serva loro di testimonianza. (Riveduta Bible 1927)

Japanese

Latin

 • et quicumque non receperint vos nec audierint vos exeuntes inde excutite pulverem de pedibus vestris in testimonium illis Latin Vulgate
 • 1527 (Erasmus 1527)
 • 1527 (Erasmus Vulgate 1527)

Pidgin

 • 1996 (Pidgin King Jems)

Romainian

 • 2010 Şi, dacă în vreun loc nu vă vor primi, şi nu vă vor asculta, să plecaţi de acolo, şi să scuturaţi îndată praful de supt picioarele voastre, ca mărturie pentru ei. Adevărat vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru pămîntul Sodomei şi Gomorei decît pentru cetatea aceea.`` (Biblia Traducerea Fidela în limba româna)

Russian

 • 1876 И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших, во свидетельство на них. Истинно говорю вам: отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу. Russian Synodal Version

Phonetically:

Spanish

 • Y todos aquellos que no os recibieren ni os oyeren, saliendo de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, en testimonio á ellos. De cierto os digo que más tolerable será el castigo de los de Sodoma y Gomorra el día del juicio, que el de aqu (RVG Spanish)

Swedish

 • 1917 Och om man på något ställe icke tager emot eder och icke hör på eder, så gån bort därifrån, och skudden av stoftet som är under edra fötter, till ett vittnesbörd mot dem.» (Swedish - Svenska 1917)

Tagalog

 • 1905 At sa alin mang dakong hindi kayo tanggapin, at hindi kayo pakinggan, pagalis ninyo doo'y ipagpag ninyo ang alabok na nasa ilalim ng inyong talampakan bilang patotoo sa kanila. (Ang Dating Biblia 1905)

Tok Pisin

 • 1996 (Tok Pisin King Jems)

Vietnamese

 • 1934 Nếu có chỗ nào, người ta không chịu tiếp các ngươi, và cũng không nghe các ngươi nữa, thì hãy đi khỏi đó, và phủi bụi đã dính chơn mình, để làm chứng cho họ. (VIET)

See Also

External Links

Personal tools