Mark 6:33

From Textus Receptus

Jump to: navigation, search
New Testament Mark 6

 • ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6:33 καὶ εἶδον αὐτοὺς ὑπάγοντας οἱ ὄχλοι, καὶ ἐπέγνωσαν αὐτὸν πολλοί καὶ πεζῇ ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων συνέδραμον ἐκεῖ καὶ προῆλθον αὐτούς καὶ συνῆλθον πρὸς αὐτὸν

(Textus Receptus, Novum Testamentum, Theodore Beza, 4th folio edition. Geneva. 1598)

 • Mark 6:33 And the people saw them departing, and many knew him, and ran afoot thither out of all cities, and outwent them, and came together unto him.

(King James Version, Pure Cambridge Edition 1900)

 • Mark 6:33 But the crowd saw them departing, and many knew Him and ran there on foot from all the cities. They arrived before them and came together to Him.

(King James Version 2016 Edition, 2016)

Contents

Interlinear

Commentary

Greek

Textus Receptus

Desiderius Erasmus

Colinæus

Stephanus (Robert Estienne)

Theodore Beza

See Also Mark 6:33 Beza 1598 (Beza)

 • 1604 (Beza Octavo 5th)

Elzevir

Scholz

Scrivener

 • 1894 (? ????? ???T???)

Other Greek

 • 1857 (Tregelles' Greek New Testament)
 • (Tischendorf 8th Ed.)
 • 1881 (Westcott & Hort)
 • (Greek orthodox Church)

Anglo Saxon Translations

 • 1000 (Anglo-Saxon Gospels Manuscript 140, Corpus Christi College by Aelfric)
 • 1200 (Anglo-Saxon Gospels Hatton Manuscript 38, Bodleian Library by unknown author)

English Translations

Foreign Language Versions

See also Bible translations into Afrikaans

Afrikaans

 • 1933 (Ta Biblia Ta Logia - J. D. du Toit, E. E. van Rooyen, J. D. Kestell, H. C. M. Fourie, and BB Keet
 • 1953
 • 1982 Paraphrase - Die Lewende Bybel, Christelike Uitgewersmaatskappy (CUM)
 • 1982 South African Bible Society - E. P. Groenewald, A. H. van Zyl, P. A. Verhoef, J. L. Helberg, and W. Kempen
 • 1983 © Bybelgenootskap van Suid Afrika
 • 2001 The Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif is an Afrikaans translation of the 1984 English translation of the Bible by the Watchtower Society.
 • 2002 Die Boodskap
 • 2002 DieBybel@Kinders.co.za - Gert Prinsloo, Phil Botha, Willem Boshoff, Hennie Stander, Dirk Human, Stephan Joubert, and Jan van der Watt.
 • 2006 The Nuwe Lewende Vertaling (literally "New Living Translation")
 • 2008 Bybel vir Almal - South African Bible Society, Bart Oberholzer, Bernard Combrink, Hermie van Zyl, Francois Tolmie, Christo van der Merwe, Rocco Hough en Elmine Roux.
 • 2014 Direct Translation, South African Bible Society
 • 2014 Afrikaans Standard Version, CUM Books

Akan

Albabian

Amuzgo de Guerrero

 • 1973 Amuzgo de Guerrero (AMU) Copyright © 1973, 1999 by La Liga Biblica
 • 1999

Armenian

Arabic

 • 1516
 • 1591
 • 1616
 • 1622
 • 1671 Biblia Arabica. de propaganda fide. Arabic and Latin Bible printed in Rome by Abraham Ecchellensis and Louis Maracci
 • فرآهم الجموع منطلقين وعرفه كثيرون فتراكضوا الى هناك من جميع المدن مشاة وسبقوهم واجتمعوا اليه. (Arabic Smith & Van Dyke)
 • 1988 Arabic Life Application Bible (ALAB) Copyright © 1988 by Biblica
 • 2009 Arabic Bible: Easy-to-Read Version (ERV-AR) Copyright © 2009 by World Bible Translation Center

Aramaic/Syriac

 • (Aramaic Peshitta)

Basque

 • 1571 Baina ikus citzan populuac ioaiten, eta eçagut ceçaten hura anhitzec: eta oinez hiri gucietaric laster eguin ceçaten hara, eta aitzin cequizten hæy, eta bil citecen harengana.

Bulgarian

 • 1940 А като отидоха [людете ги] видяха, и мнозина [ги] познаха; и от всичките градове се стекоха там пеша, и ги изпревариха. (1940 Bulgarian Bible)
 • (Марко 6:33) (Bulgarian Bible)

Cherokee

 • 1860 Cherokee New Testament (CHR)

Chinese

Croatian

Czech

Danish

Dutch

Esperanto

Finnish

French

 • Et plusieurs les virent qui s'en allaient, et les reconnurent, et accoururent là, à pied, de toutes les villes, et arrivèrent avant eux, et se rassemblèrent auprès de lui. (French Darby)
 • 1744 Mais le peuple vit qu'ils s'en allaient, et plusieurs l'ayant reconnu, y accoururent à pied de toutes les villes, et y arrivèrent avant eux, et s'assemblèrent auprès de lui. (Martin 1744)
 • 1744 (Ostervald 1744)
 • 1864 (Augustin Crampon)
 • 1910
 • 2006 (King James Française)

German

 • 1545 (Luther 1545)
 • 1871 (Elberfelder 1871)
 • 1912 Und das Volk sah sie wegfahren; und viele kannten ihn und liefen dahin miteinander zu Fuß aus allen Städten und kamen ihnen zuvor und kamen zu ihm. (Luther 1912)

Greek

 • 1904 (Greek Orthodox (B. Antoniades))
 • Modern Greek (Trinitarian Bible Society)

Hungarian

Indonesian

Italian

 • 1649 E la moltitudine li vide partire, e molti lo riconobbero; ed accorsero là a piè da tutte le città, e giunsero avanti loro, e si accolsero appresso di lui. (Giovanni Diodati Bible 1649)
 • 1927 E molti li videro partire e li riconobbero; e da tutte le città accorsero là a piedi e vi giunsero prima di loro. (Riveduta Bible 1927)

Japanese

Kabyle

Khmer

Latin

 • et viderunt eos abeuntes et cognoverunt multi et pedestre et de omnibus civitatibus concurrerunt illuc et praevenerunt eos Latin Vulgate
 • 1527 (Erasmus 1527)
 • 1527 (Erasmus Vulgate 1527)
 • 1565 (Beza)
 • 1598 (Beza)

Latvian

Maori

Norwegian

Pidgin

 • 1996 (Pidgin King Jems)

Portugese

Potawatomi

 • 1833 (Potawatomi Matthew and Acts)

Romainian

Russian

 • 1876 Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их; и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к Нему. Russian Synodal Version
 • Phonetically:

Sanskrit

Shur

Spanish

See Also Bible translations (Spanish)

 • 1543 (Francisco de Enzinas New Testament)
 • 1556 (Juan Perez de Pineda New Testament and book of Psalms)
 • 1569 (Sagradas Escrituras)
 • 1814 Valera Revision
 • 1817 Valera Revision
 • 1831 Valera Revision
 • 1858 Reina Valera
 • 1862 Valera Revision
 • 1865 Valera Revision (American Bible Society Revisión)
 • 1869 Valera Revision
 • 1909 (Reina-Valera) Antigua Spanish Bible
 • 1960 Versión Reina-Valera (Eugene Nida )
 • 1987 Translation from English. Publisher: Watch Tower Bible and Tract Society.
 • 1994 Nuevo Testamento versión Recobro
 • 1997 (La Biblia de las Américas) (©1997)
 • 1999 Nueva Versión Internacional (NVI)
 • 2002 (1602 Purificada)
 • 2009 Santa Biblia: Reina-Valera
 • 1 (Reina Valera Gómez)

Swahili

 • Lakini watu wengi waliwaona wakienda, wakawatambua. Hivyo wengi wakatoka katika kila mji, wakakimbilia huko Yesu na wanafunzi wake walikokuwa wanakwenda, wakawatangulia kufika.

Swedish

 • 1917 Men man såg dem fara sin väg, och många fingo veta det; och från alla städer strömmade då människor tillsammans dit landvägen och kommo fram före dem. (Swedish - Svenska 1917)

Tagalog

 • 1905 At nangakita sila ng mga tao sa pagalis, at sila'y nangakilala ng marami at paraparang nagsisitakbo na nagsiparoon doon mula sa lahat ng mga bayan, at nangaunang nagsirating pa kay sa kanila. (Ang Dating Biblia 1905)

Thai

(Thai KJV)

Turkish

Ukrainian

Urdu

Vietnamese

 • 1934 Nhưng nhiều người thấy đi, thì nhận biết; dân chúng từ khắp các thành đều chạy bộ đến nơi Chúa cùng sứ đồ vừa đi, và đã tới đó trước. (Maùc 6:33 Vietnamese Bible) (VIET)

Welsh

See Also

External Links

Personal tools