Mark 7:4

From Textus Receptus

Jump to: navigation, search
New Testament Mark 7

 • ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 7:4 καὶ ἀπό ἀγορᾶς ἐὰν μὴ βαπτίσωνται οὐκ ἐσθίουσιν καὶ ἄλλα πολλά ἐστιν ἃ παρέλαβον κρατεῖν βαπτισμοὺς ποτηρίων καὶ ξεστῶν καὶ χαλκίων καὶ κλινῶν

(Textus Receptus, Novum Testamentum, Theodore Beza, 4th folio edition. Geneva. 1598)

 • Mark 7:4 And when they come from the market, except they wash, they eat not. And many other things there be, which they have received to hold, as the washing of cups, and pots, brasen vessels, and of tables.

(King James Version, Pure Cambridge Edition 1900)

 • Mark 7:4 And when they come from the marketplace, they do not eat unless they wash. And there are many other things which they have received and hold, like the washing of cups, pots, copper vessels, and couches.

(King James Version 2016 Edition, 2016)

Contents

Interlinear

Commentary

Greek

Textus Receptus

Desiderius Erasmus

Colinæus

Stephanus (Robert Estienne)

Theodore Beza

See Also Mark 7:4 Beza 1598 (Beza)

 • 1604 (Beza Octavo 5th)

Elzevir

Scholz

Scrivener

 • 1894 (? ????? ???T???)

Other Greek

 • 1857 (Tregelles' Greek New Testament)
 • (Tischendorf 8th Ed.)
 • 1881 (Westcott & Hort)
 • (Greek orthodox Church)

Anglo Saxon Translations

 • 1000 (Anglo-Saxon Gospels Manuscript 140, Corpus Christi College by Aelfric)
 • 1200 (Anglo-Saxon Gospels Hatton Manuscript 38, Bodleian Library by unknown author)

English Translations

Foreign Language Versions

See also Bible translations into Afrikaans

Afrikaans

 • 1933 (Ta Biblia Ta Logia - J. D. du Toit, E. E. van Rooyen, J. D. Kestell, H. C. M. Fourie, and BB Keet
 • 1953
 • 1982 Paraphrase - Die Lewende Bybel, Christelike Uitgewersmaatskappy (CUM)
 • 1982 South African Bible Society - E. P. Groenewald, A. H. van Zyl, P. A. Verhoef, J. L. Helberg, and W. Kempen
 • 1983 © Bybelgenootskap van Suid Afrika
 • 2001 The Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif is an Afrikaans translation of the 1984 English translation of the Bible by the Watchtower Society.
 • 2002 Die Boodskap
 • 2002 DieBybel@Kinders.co.za - Gert Prinsloo, Phil Botha, Willem Boshoff, Hennie Stander, Dirk Human, Stephan Joubert, and Jan van der Watt.
 • 2006 The Nuwe Lewende Vertaling (literally "New Living Translation")
 • 2008 Bybel vir Almal - South African Bible Society, Bart Oberholzer, Bernard Combrink, Hermie van Zyl, Francois Tolmie, Christo van der Merwe, Rocco Hough en Elmine Roux.
 • 2014 Direct Translation, South African Bible Society
 • 2014 Afrikaans Standard Version, CUM Books

Akan

Albabian

Amuzgo de Guerrero

 • 1973 Amuzgo de Guerrero (AMU) Copyright © 1973, 1999 by La Liga Biblica
 • 1999

Armenian

Arabic

 • 1516
 • 1591
 • 1616
 • 1622
 • 1671 Biblia Arabica. de propaganda fide. Arabic and Latin Bible printed in Rome by Abraham Ecchellensis and Louis Maracci
 • ومن السوق ان لم يغتسلوا لا يأكلون. واشياء اخرى كثيرة تسلموها للتمسك بها من غسل كؤوس واباريق وآنية نحاس واسرّة. (Arabic Smith & Van Dyke)
 • 1988 Arabic Life Application Bible (ALAB) Copyright © 1988 by Biblica
 • 2009 Arabic Bible: Easy-to-Read Version (ERV-AR) Copyright © 2009 by World Bible Translation Center

Aramaic/Syriac

 • (Aramaic Peshitta)

Basque

 • 1571 Eta merkatutic itzultzen, diradenean, ikuciac ezpadirade, eztuté iaten. Anhitz berce gauçaric-ere bada beguiratzeco hartu dutenic, nola baitirade goporrén ikutzeac, eta cubenac, eta cobrezco vncienac, eta ohenac.

Bulgarian

 • 1940 и [когато се връщат] от пазар; не ядат ако се не умият. Има и много други неща, които са приели да държат,- измивания на чаши, шулета и медни съдове и одрове). (1940 Bulgarian Bible)
 • (Марко 7:4) и [когато се връщат] от пазар; не ядат ако се не умият. Има и много други неща, които са приели да държат,- измивания на чаши, шулета и медни съдове и одрове). (Bulgarian Bible)

Cherokee

 • 1860 Cherokee New Testament (CHR)

Chinese

Croatian

Czech

Danish

Dutch

Esperanto

Finnish

French

 • et étant de retour du marché, ils ne mangent pas qu'ils ne soient lavés. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'ils ont reçues traditionnellement pour les observer, comme de laver les coupes, les pots, les vases d'airain, et les lits. (French Darby)
 • 1744 Et étant de retour du marché, ils ne mangent point qu'ils ne se soient lavés. Il y a plusieurs autres observances dont ils se sont chargés, comme de laver les coupes, les pots, les vaisseaux d'airain, et les lits.) (Martin 1744)
 • 1744 (Ostervald 1744)
 • 1864 (Augustin Crampon)
 • 1910
 • 2006 (King James Française)

German

 • 1545 (Luther 1545)
 • 1871 (Elberfelder 1871)
 • 1912 und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, sie waschen sich denn. Und des Dinges ist viel, das sie zu halten haben angenommen, von Trinkgefäßen und Krügen und ehernen Gefäßen und Tischen zu waschen.) (Luther 1912)

Greek

 • 1904 (Greek Orthodox (B. Antoniades))
 • Modern Greek (Trinitarian Bible Society)

Hungarian

Indonesian

Italian

 • 1649 Ed anche, venendo d’in su la piazza, non mangiano, se non si son lavati tutto il corpo. Vi sono eziandio molte altre cose, che hanno ricevute da osservare: lavamenti di coppe, d’orciuoli, di vasellamenti di rame, e di lettiere. (Giovanni Diodati Bible 1649)
 • 1927 e quando tornano dalla piazza non mangiano se non si sono purificati con delle aspersioni. E vi sono molto altre cose che ritengono per tradizione: lavature di calici, d’orciuoli e di vasi di rame. (Riveduta Bible 1927)

Japanese

Kabyle

Khmer

Latin

 • et a foro nisi baptizentur non comedunt et alia multa sunt quae tradita sunt illis servare baptismata calicum et urceorum et aeramentorum et lectorum Latin Vulgate
 • 1527 (Erasmus 1527)
 • 1527 (Erasmus Vulgate 1527)
 • 1565 (Beza)
 • 1598 (Beza)

Latvian

Maori

Norwegian

Pidgin

 • 1996 (Pidgin King Jems)

Portugese

Potawatomi

 • 1833 (Potawatomi Matthew and Acts)

Romainian

Russian

 • 1876 и, придя с торга, не едят не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться: наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Russian Synodal Version
 • Phonetically:

Sanskrit

Shur

Spanish

See Also Bible translations (Spanish)

 • 1543 (Francisco de Enzinas New Testament)
 • 1556 (Juan Perez de Pineda New Testament and book of Psalms)
 • 1569 (Sagradas Escrituras)
 • 1814 Valera Revision
 • 1817 Valera Revision
 • 1831 Valera Revision
 • 1858 Reina Valera
 • 1862 Valera Revision
 • 1865 Valera Revision (American Bible Society Revisión)
 • 1869 Valera Revision
 • 1909 (Reina-Valera) Antigua Spanish Bible
 • 1960 Versión Reina-Valera (Eugene Nida )
 • 1987 Translation from English. Publisher: Watch Tower Bible and Tract Society.
 • 1994 Nuevo Testamento versión Recobro
 • 1997 (La Biblia de las Américas) (©1997)
 • 1999 Nueva Versión Internacional (NVI)
 • 2002 (1602 Purificada)
 • 2009 Santa Biblia: Reina-Valera
 • 1 (Reina Valera Gómez)

Swahili

 • Tena hawali kitu chochote kutoka sokoni mpaka wamekiosha kwanza. Kuna pia desturi nyingine walizopokea kama vile namna ya kuosha vikombe, sufuria na vyombo vya shaba.

Swedish

 • 1917 likasom de icke heller, när de komma från torget, äta något utan att förut hava tvagit sig; många andra stadgar finnas ock, som de av ålder pläga hålla, såsom att skölja bägare och träkannor och kopparskålar. (Swedish - Svenska 1917)

Tagalog

 • 1905 At kung nagsisipanggaling sila sa pamilihan, kung hindi muna mangaghugas, ay hindi sila nagsisikain; at may iba pang maraming bagay na kanilang minana, upang ganapin; gaya ng mga paghuhugas ng mga inuman, at ng mga saro, at ng mga inumang tanso.) (Ang Dating Biblia 1905)

Thai

(Thai KJV)

Turkish

Ukrainian

Urdu

Vietnamese

 • 1934 khi họ ở chợ về, nếu không rửa cũng không ăn. Họ lại còn theo lời truyền khẩu mà giữ nhiều sự khác nữa, như rửa chén và bình bằng đất hoặc bằng đồng. (Maùc 7:4 Vietnamese Bible) (VIET)

Welsh

See Also

External Links

Personal tools