Jude 1:11

From Textus Receptus

Jump to: navigation, search
New Testament Jude 1

 • ΙΟΥΔΑ 1:11 οὐαὶ αὐτοῖς ὅτι τῇ ὁδῷ τοῦ Κάϊν ἐπορεύθησαν καὶ τῇ πλάνῃ τοῦ Βαλαὰμ μισθοῦ ἐξεχύθησαν καὶ τῇ ἀντιλογίᾳ τοῦ Κόρε ἀπώλοντο

(Textus Receptus, Novum Testamentum, Theodore Beza, 4th folio edition. Geneva. 1598)

 • Jude 1:11 Woe unto them! for they have gone in the way of Cain, and ran greedily after the error of Balaam for reward, and perished in the gainsaying of Core.

{[King James Version Pure Cambridge Edition Footer}}

 • Jude 1:11 Woe to them! Because, they have gone in the way of Cain, and run greedily in the error of Balaam for profit, and perished in the rebellion of Korah.

(King James Version 2016 Edition, 2016)

Contents

Interlinear

Commentary

Greek

Textus Receptus

Desiderius Erasmus

Colinæus

Stephanus (Robert Estienne)

Theodore Beza

See Also Jude 1:11 Beza 1598 (Beza)

 • 1604 (Beza Octavo 5th)

Elzevir

Scholz

Scrivener

 • 1894 (? ????? ???T???)

Other Greek

 • 1857 (Tregelles' Greek New Testament)
 • (Tischendorf 8th Ed.)
 • 1881 (Westcott & Hort)
 • (Greek orthodox Church)

Anglo Saxon Translations

 • 1000 (Anglo-Saxon Gospels Manuscript 140, Corpus Christi College by Aelfric)
 • 1200 (Anglo-Saxon Gospels Hatton Manuscript 38, Bodleian Library by unknown author)

English Translations

 • 1535 (Coverdale Bible)
 • 1745 (Mr. Whiston's Primitive New Testament)
 • 1770 (Worsley Version by John Worsley)
 • 1790 (Wesley Version by John Wesley)
 • 1795 (A Translation of the New Testament from the Original Greek by Thomas Haweis)
 • 1835 (Living Oracles by Alexander Campbell)
 • 1851 (Murdock Translation)
 • 1865 (The New Testament of Our Lord and Savior Jesus Christ 1865 by American Bible Union)
 • 1869 (Noyes Translation by George Noyes)
 • 1885 (Revised Version also called English Revised Version - Charles Ellicott editor)
 • 1902 The Lineage Roll of Jesus Christ,––Son of David, Son of Abraham. (The Emphasised Bible Rotherham Version)
 • 1902 (Translation of the New Testament from the Original Greek by William Godbey)
 • 1904 (Twentieth Century New Testament by Ernest Malan and Mary Higgs)
 • 1911 (Syrus Scofield)
 • 1912 (Weymouth New Testament)
 • 1918 (The New Testament Translated from the Sinaitic Manuscript by Henry Anderson)
 • 1923 (Edgar Goodspeed)

Foreign Language Versions

Arabic

 • ويل لهم لانهم سلكوا طريق قايين وانصبوا الى ضلالة بلعام لاجل اجرة وهلكوا في مشاجرة قورح. (Arabic Smith & Van Dyke)

Aramaic

 • ܘܝ ܠܗܘܢ ܕܒܐܘܪܚܗ ܕܩܐܝܢ ܐܙܠܘ ܘܒܬܪ ܛܥܝܘܬܗ ܕܒܠܥܡ ܒܐܓܪܐ ܐܫܬܪܚܘ ܘܒܥܨܝܝܘܬܗ ܕܩܘܪܚ ܐܒܕܘ (Aramaic Peshitta)

Basque

 • Maledictione hayén gainean: ecen Cainen bideari iarreiqui içan çaizquio, eta Balaam enganatu içan den alocairuaren enganioz abandonnatu içan dirade, eta Core-erén contradictionearen araura deseguin içan dirade

Bulgarian

 • 1940 Горко им! защото ходят по Каиновия път, заради печалба се впускат във Валаамовата заблуда, и погиват в Кореевото упорство. (Bulgarian Bible)

Chinese

 • 1 他 们 有 祸 了 ! 因 为 走 了 该 隐 的 道 路 , 又 为 利 往 巴 兰 的 错 谬 里 直 奔 , 并 在 可 拉 的 背 叛 中 灭 亡 了 。 (Chinese Union Version (Simplified))
 • 1 他 們 有 禍 了 ! 因 為 走 了 該 隱 的 道 路 , 又 為 利 往 巴 蘭 的 錯 謬 裡 直 奔 , 並 在 可 拉 的 背 叛 中 滅 亡 了 。 (Chinese Union Version (Traditional))

French

 • Malheur à eux, car ils ont marché dans le chemin de Caïn, et se sont abandonnés à l'erreur de Balaam pour une récompense, et ont péri dans la contradiction de Coré. (French Darby)
 • 1744 Malheur à eux, car ils ont suivi le train de Caïn, et ont couru, par un égarement [tel que celui] de Balaam, [après] la récompense, et ont péri par une contradiction [semblable à celle] de Coré. (Martin 1744)
 • 1744 Malheur à eux! car ils ont suivi la voie de Caïn; en effet, ils se sont jetés dans l'égarement de Balaam, l'amour du gain; ils ont péri de la rébellion de Coré. (Ostervald 1744)

German

 • 1545 Wehe ihnen! denn sie gehen den Weg Kains und fallen in den Irrtum des Bileam um Genießes willen und kommen um in dem Aufruhr Korahs. (Luther 1545)
 • 1871 Wehe ihnen! denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich für Lohn dem Irrtum Balaams überliefert, und in dem Widerspruch Korahs sind sie umgekommen. (Elberfelder 1871)
 • 1912 Weh ihnen! denn sie gehen den Weg Kains und fallen in den Irrtum des Bileam um Gewinnes willen und kommen um in dem Aufruhr Korahs. (Luther 1912)

Italian

 • 1649 Guai a loro! perciocchè son camminati per la via di Caino, e si son lasciati trasportare per l’inganno del premio di Balaam, e son periti per la ribellione di Core. (Giovanni Diodati Bible 1649)
 • 1927 Guai a loro! Perché si sono incamminati per la via di Caino, e per amor di lucro si son gettati nei traviamenti di Balaam, e son periti per la ribellione di Core. (Riveduta Bible 1927)

Japanese

Latin

 • vae illis quia via Cain abierunt et errore Balaam mercede effusi sunt et contradictione Core perierunt Latin Vulgate
 • 1527 (Erasmus 1527)
 • 1527 (Erasmus Vulgate 1527)

Pidgin

 • 1996 (Pidgin King Jems)

Romainian

 • [[2010 AD|2010] Vai de ei! Căci au urmat pe calea lui Cain! S'au aruncat în rătăcirea lui Balaam, din dorinţa de cîştig! Au pierit într'o răscoală ca a lui Core!] (Biblia Traducerea Fidela în limba româna)

Russian

 • 1876 Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Russian Synodal Version

Phonetically:

Spanish

 • Ay de ellos! porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa, y perecieron en la contradicción de Coré. (RVG Spanish)

Swedish

 • 1917 Ve dem! De hava trätt in på Kains väg, de hava för löns skull störtat sig i Balaams villfarelse och hava gått förlorade till följd av en gensträvighet lik Koras. (Swedish - Svenska 1917)

Tagalog

 • 1905 Sa aba nila! sapagka't sila'y nagsilakad sa daan ni Cain, at nagsidaluhong na walang pagpipigil sa kamalian ni Balaam dahil sa upa, at nangapahamak sa pagsalangsang ni Core. (Ang Dating Biblia 1905)

Tok Pisin

 • 1996 (Tok Pisin King Jems)

Vietnamese

 • 1934 Khốn nạn thay cho chúng nó, vì đã theo đường của Ca-in, lấy lòng tham lợi mà gieo mình vào sự sai lạc của Ba-la-am; và bị hư mất về sự phản nghịch của Cơ-rê. (VIET)

See Also

External Links

Personal tools